Шинэ

image description

Агаарын чанарын стандарт-4585-2007

Монгол улсын хүн амын эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, ажиллах, сурах нөхцлийг бүрдүүлэх, экосистемийн тэнцлийг хангах зорилгоор гадаад, дотоод орчны агаар дахь хими, физикийн гаралтай түгээмэл бохирдуулагчийн зөвшөөрөгдөх хэмжээг тогтооход оршино.

2014/09/16      

image description

Ус халаах зуух. Нэр томъёо, тодорхойлолт-5086

Стандартчилал, хэмжил зүйн газар. Улаанбаатар хот.

2014/09/16      

image description

Ус халаах зуух. Нэр томъёо, тодорхойлолт-5087

Ус халаах зуух. Нэр томъёо, тодорхойлолт-5087. MNS 5087:2001. Албан хэвлэл. СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. Улаанбаатар хот.

2014/09/16      

image description

Хагас коксон түлш. Техникийн шаардлага-5679-1

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ. ХАГАС КОКСОН ТҮЛШ – ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА MNS 5679-1 : 2011 АЛБАН ХЭВЛЭЛ СТАНДАРТЧИЛАЛ ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР Улаанбаатар хот 2011 он

2014/09/16      

image description

Халаалтын ба гэрийн зуухын яндангаар гарах утааны найрлага дах агаар бохирдуулагч бодисын хүлцэх дээд хэмжээ ба хэмжих арга-5457

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ алаалтын ба гэрийн зуухны яндангаар гарах утааны найрлага дахь агаар бохирдуулагч бодисын хүлцэх дээд хэмжээ ба хэмжих арга MNS 5457 : 2005 Албан хэвлэл СТАНДАРТЧИЛАЛ ХЭМЖИЛЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ Улаанбаатар хот 2005 он

2014/09/16      

image description

Хатуу түлшээр ажилладаг ус халаах зуух. Техникийн шаардлага-5045

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ ХАТУУ ТҮЛШЭЭР АЖИЛЛАДАГ УС ХАЛААХ ЗУУХ. ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА MNS 5045 : 2001 Албан хэвлэл СТАНДАРТЧИЛАЛ ХЭМЖИЛЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ Улаанбаатар хот 2001 он

2014/09/16      

image description

Шингэн түлшээр ажилладаг ахуйн хэрэглээний зуух. Техникийн ерөнхий шаардлага-5568

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ Шингэн түлшээр ажилладаг ахуйн хэрэглээний зуух. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 5568 : 2005 Албан хэвлэл СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ Улаанбаатар хот 2005 он

2014/09/16      

image description

Шингэрүүлсэн нефтийн хий-Ахуйн хэрэглээний түлш-5083

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ Шингэрүүлсэн нүүрсустөрөгчийн хий . Ахуйн хэрэглээний түлш - Техникийн шаардлага MNS 5083 : 2001 Албан хэвлэл СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ Улаанбаатар хот 2001 он

2014/09/16      Facebook Twitter YouTube