Шинэ

image description

Үндэсний хорооны 2021 онд худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай /2021.09.06-ны 21/07/

Үндэсний хорооны 2021 онд худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай /2021.09.06-ны 21/07/

2021/10/12      

image description

Үндэсний хорооны 2021 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай /2021.09.06-ны 21/06/

Үндэсний хорооны 2021 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулах тухай /2021.09.06-ны 21/06/

2021/10/12      

image description

ОББҮХ-ны 2021 онд худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай /2021.01.19-ны 21/05/

ОББҮХ-ны 2021 онд худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө батлах тухай /2021.01.19-ны 21/05/

2021/10/12      

image description

ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ 20/03 ТОГТООЛ

ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ 20/03 ТОГТООЛ

2021/05/12      

image description

ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ 19/17 ТОГТООЛ

ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ 19/17 ТОГТООЛ.

2019/09/25      

image description

ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ 19/15 ТОГТООЛ

ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ 19/15 ТОГТООЛ.

2019/09/25      

image description

ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ 19/12 ТОГТООЛ

ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ 19/12 ТОГТООЛ

2019/09/25      

image description

ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ 19/08 ТОГТООЛ

ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ 19/08 ТОГТООЛ.

2019/09/25      Facebook Twitter YouTube