Шинэ

image description

УБЦАТ: "ТАСГАНЫ ОВОО" бичил цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах арга хэмжээний овоо нэгтгэх арга хэмжээ

Улаанбаатар-Цэвэр Агаар төслийн хүрээнд нийслэлийн ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, хөрс, усалгааны ялгаатай нөхцөлүүдэд ногоон байгууламжинд гарах өөрчлөлтүүдийг ажиглах, харьцуулах, туршилтын үр дүнг гаргаж, дараа дараагийн байгууламжид ашиглахаар ЗАГВАР ТӨСӨЛ хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн. Энэхүү Загвар төслийг хэрэгжүүлэхээр Чингэлтэй дүүргийн 5-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Тасганы овоо орчмын 1,7 га талбайг сонгон авсан бөгөөд бичил цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулж, тохижилт хийн, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлснээр иргэдийн амрах, зугаалах таатай орчныг бүрдүүлэх юм.

2015/05/18      

image description

Улаанбаатар хотын хог хаягдлыг дахин боловсруулах талаар нийслэлээс баримталж буй бодлого, хэрэгжилт

Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй хог боловсруулах үйлдвэрүүд:

2014/10/23      

image description

Хог хаягдал ба түүний менежмент

Хог хаягдал ба түүний менежмент

2014/10/23      

image description

Хог хаягдал (ангилал ба тодорхойлолт)

Хог хаягдал (ангилал ба тодорхойлолт)

2014/10/23      

image description

Дусал усны үнэ цэнэ

Дусал усны үнэ цэнэ

2014/10/23      

image description

2014 онд модны тарьц, суулгац борлуулж буй иргэн, аж ахуйн нэгжүүдийн жагсаалт

2014 онд модны тарьц, суулгац борлуулж буй иргэн, аж ахуйн нэгжүүдийн жагсаалт

2014/10/23      

image description

Ундны усны аюулгүй байдлыг хангах хөтөлбөр батлагдлаа

Ундны усны аюулгүй байдлыг хангах хөтөлбөр батлагдлаа

2014/10/23      

image description

Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр батлагдлаа

Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр батлагдлаа

2014/10/23      Facebook Twitter YouTube