Шингэрүүлсэн нефтийн хий-Ахуйн хэрэглээний түлш-5083

Нийтлэгдсэн огноо: 2014/09/16

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ
Шингэрүүлсэн нүүрсустөрөгчийн хий . Ахуйн хэрэглээний түлш - Техникийн шаардлага
MNS 5083 : 2001 Албан хэвлэл
СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ Улаанбаатар хот
2001 он


Facebook Twitter YouTube