Шинэ

image description

ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ 19/04 ТОГТООЛ

ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ 19/04 ТОГТООЛ.

2019/09/25      

image description

ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ 19/03 ТОГТООЛ

ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ 19/03 ТОГТООЛ

2019/09/25      

image description

Автотээврийн хэрэгслээс ялгарах бохирдуулах бодисыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 19/03 дугаар тогтоол

Автотээврийн хэрэгслээс ялгарах бохирдуулах бодисыг бууруулах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай 19/03 дугаар тогтоол

2019/02/13      

image description

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2018 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн Журам батлах тухай А/387 дугаар тогтоол

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайдын 2018 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн Журам батлах тухай А/387 дугаар тогтоол

2019/01/23      

image description

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД, НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ХАМТАРСАН 2018 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН 6-НЫ ӨДРИЙН ТУШААЛ ЗАХИРАМЖ

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД, НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ХАМТАРСАН 2018 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН 6-НЫ ӨДРИЙН ТУШААЛ ЗАХИРАМЖ

2018/10/31      

image description

ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ 18/03-1 ТОГТООЛ

ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ 18/03-1 ТОГТООЛ

2018/10/25      

image description

Агаарын чанарын индексээр агаарын чанарыг үнэлэх, мэдээлэх журам

Агаарын чанарын индексээр агаарын чанарыг үнэлэх, мэдээлэх журам

2018/10/16      

image description

Агаарын чанарын мэдээ гаргах журам

Агаарын чанарын мэдээ гаргах журам

2018/10/16      Facebook Twitter YouTube