Шинэ

image description

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД, НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ХАМТАРСАН 2018 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН 6-НЫ ӨДРИЙН ТУШААЛ ЗАХИРАМЖ

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД, НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗАХИРАГЧИЙН ХАМТАРСАН 2018 ОНЫ 7 ДУГААР САРЫН 6-НЫ ӨДРИЙН ТУШААЛ ЗАХИРАМЖ

2018/10/31      

image description

ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ 18/03-1 ТОГТООЛ

ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ 18/03-1 ТОГТООЛ

2018/10/25      

image description

Агаарын чанарын индексээр агаарын чанарыг үнэлэх, мэдээлэх журам

Агаарын чанарын индексээр агаарын чанарыг үнэлэх, мэдээлэх журам

2018/10/16      

image description

Агаарын чанарын мэдээ гаргах журам

Агаарын чанарын мэдээ гаргах журам

2018/10/16      

image description

ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ 17/03 ТОГТООЛ

ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ 17/03 ТОГТООЛ

2018/05/29      

image description

ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ 18/01 ТОГТООЛ

ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ 18/01 ТОГТООЛ

2018/05/29      

image description

ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ 18/02 ТОГТООЛ

ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ 18/02 ТОГТООЛ

2018/05/28      

image description

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДЫН ЗАХИРАМЖ

Үндэсний хороог шинэчлэн байгуулах тухай

2017/04/27      


Facebook Twitter YouTube