Халаалтын ба гэрийн зуухын яндангаар гарах утааны найрлага дах агаар бохирдуулагч бодисын хүлцэх дээд хэмжээ ба хэмжих арга-5457

Нийтлэгдсэн огноо: 2014/09/16

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ 
алаалтын ба гэрийн зуухны яндангаар гарах утааны найрлага дахь агаар бохирдуулагч бодисын хүлцэх
дээд хэмжээ ба хэмжих арга
MNS 5457 : 2005
Албан хэвлэл
СТАНДАРТЧИЛАЛ ХЭМЖИЛЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ Улаанбаатар хот
2005 он

Facebook Twitter YouTube