Халаалтын зуух

Нийтлэгдсэн огноо: 2014/10/08

Улаанбаатар хотын хэмжээнд 2000 гаад халаалтын зуух ажиллаж байгаа ба 250 квт-аас дээш хүчин чадалтай нь 89 зуухны газарт 166 гаран халаалтын зуух ажиллаж байна.

 

Нэг газарт том жижгээсээ хамаараад  1-4 ширхэг зуух байрлаж байна.

 

ХАЛААЛТЫН ЗУУХНЫ ЗАСВАР ШИНЭЧЛЭЛТИЙН АЖИЛ

Халаалтын зуухны байршил

Нэр

Солигдсон Халаалтын зуухны  тоо, марк

Халаалтын зуухыг солиход  оруулсан санхүүжилт  [сая төгрөгөөр]

Халаалтын зуух шинэчлэн солих ажилд тавигдсан Стандарт

Сонгинохайрхан дүүрэг 9-р хороо

Талст Эрчим ХХК

2  DZL-1.4

465,8

MNS 5457: 2005

Баянзүрх дүүрэг 8-р хороо

УС-15

3  DZL-1.4

656,9

MNS 5457: 2005

Баянзүрх дүүрэг 12-р хороо

Хоёулаа хүү ХХК

2  DZL-0.7

270,6

MNS 5457: 2005

Хан Уул дүүрэг 6-р хороо

Хоёулаа хүү ХХК

2  DZL-0.7

296,7

MNS 5457: 2005

Сонгинохайрхан дүүрэг 25-р хороо

104-р сургууль

1  SHG 0.35

101,9

MNS 5457: 2005

Баянзүрх дүүрэг 2-р хороо

102-р сургууль

1  SHG 0.49

115,7

MNS 5457: 2005

Баянзүрх дүүрэг 5-р хороо

Их Засаг хуулийн сургууль

1  DZL-1.4

166,2

MNS 5457: 2005

Баянзүрх дүүрэг 5-р хороо

Их Засаг Аялал жуулчлалын сургууль

1  SHG 0.35

95,8

MNS 5457: 2005

Баянзүрх дүүрэг 5-р хороо

Их Засаг дотуур байр

1  SHG 0.35

100,3

MNS 5457: 2005

Сүхбаатар дүүрэг 15-р хороо

ШУТИС-ийн ДТЭ-ийн хүрээлэн

1  SHG 0.49

122,7

MNS 5457: 2005

Нийт

 

15 зуух

2 392,6

-


Facebook Twitter YouTube