Шинэ

image description

Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 3 дугаар сар/

Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 3 дугаар сар/

2017/04/17      

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.04.03-2017.04.09/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.04.03-2017.04.09/

2017/04/17      

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.27-2017.04.02/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.27-2017.04.02/

2017/04/17      

image description

Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 2 дугаар сар/

Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал /2017 оны 2 дугаар сар/

2017/03/21      

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.13-2017.03.19/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.13-2017.03.19/

2017/03/21      

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.06-2017.03.12/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.03.06-2017.03.12/

2017/03/13      

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.02.27-2017.03.05/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.02.27-2017.03.05/

2017/03/13      

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.02.13-2017.02.19/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2017.02.13-2017.02.19/

2017/02/20      


Facebook Twitter YouTube