Юни газ ХХК

2600 төг

Горгаз ХХК

1920 төг

Дашваанжил ХХК

2600 төг

Юни газ ХХК

Нэршил Хаяг
1АХЦС-1БГД 19-р хороо
2АХЦС-2БЗД 1-р хороо
3АХЦС-3БЗД 8-р хороо
4АХЦС-4БГД 5-р хороо
5АХЦС-5ХУД 3-р хороо
6АХЦС-6БГД 5-р хороо
7АХЦС-7ХУД 3-р хороо

Горгаз ХХК

Нэршил Хаяг
1Горгаз-АХЦС-2СХД 20-р хороо, Өнчин цагааны баруун хойно
2Горгаз-АХЦС-3БЗД 21-р хороо, Бага дарь эх
3Горгаз-АХЦС-4БЗД 11-р хороо Хонхор
4Горгаз-АХЦС-1БЗД 25-р хороо, Нарны зам

Дашваанжил ХХК

Нэршил Хаяг
1АХЦС-1БГД 6-р хороо 3 дугаар эмнэлэг хойд тал
2АХЦС-2СБД 14-р хороо Хандгайтын 429 тоот
3АХЦС-3БГД 6-р хороо 3 дугаар эмнэлэг хойд тал
4АХЦС-4СБД 14-р хороо Хандгайтын 429 тоот
5АХЦС-5-
6АХЦС-6-