Шинэ

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2022.01.17-2022.01.23/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2022.01.17-2022.01.23/

2022/01/24      

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2022.01.10-2022.01.16/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2022.01.10-2022.01.16/

2022/01/17      

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2022.01.03-2021.01.09/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2022.01.03-2021.01.09/

2022/01/10      

image description

Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал

Улаанбаатар хотын хүйтний улирлын агаарын чанарын төлөв байдал

2022/01/04      

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2021.12.27-2022.01.02/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2021.12.27-2022.01.02/

2022/01/03      

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2021.12.20-2021.12.26/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2021.12.20-2021.12.26/

2021/12/27      

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2021.12.13-2021.12.19/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2021.12.13-2021.12.19/

2021/12/20      

image description

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2021.12.06-2021.12.12/

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын 7 хоногийн мэдээ /2021.12.06-2021.12.12/

2021/12/13      Facebook Twitter YouTube