Шинэ

image description

Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад урамшуулал олгох тухай

Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад урамшуулал олгох тухай

2014/10/27      

image description

Цэвэр түлшний хөтөлбөрийн хүрээнд албадан хэрэгжүүлэх стратеги ба сургалт (3.6.1-3.6.3)

Цэвэр түлшний хөтөлбөрийн хүрээнд албадан хэрэгжүүлэх стратеги ба сургалт (3.6.1-3.6.3)

2014/10/01      

image description

Агаарын чанарын хяналт, шинжилгээний сургалт (Ажлын даалгавар 3.5.9-11)

Агаарын чанарын хяналт, шинжилгээний сургалт (Ажлын даалгавар 3.5.9-11)

2014/10/01      

image description

Цэвэр агаарын сангийн үйл ажиллагаанд холбогдох хууль, дүрмийг дагаж мөрдөх үйл ажиллагааны гарын авлага

Цэвэр агаарын сангийн үйл ажиллагаанд холбогдох хууль, дүрмийг дагаж мөрдөх үйл ажиллагааны гарын авлага

2014/10/01      

image description

Цэвэр агаар сангаас олон нийтийн хэлэлцүүлэг явуулах ажлын удирдамж (Албан даалгавар3.4.14-15)

Цэвэр агаар сангаас олон нийтийн хэлэлцүүлэг явуулах ажлын удирдамж (Албан даалгавар3.4.14-15) Огноо: 2012-9 сарын 10 Байгаль орчин,ногоон хөгжлийн яам ЕСБХБ

2014/10/01      

image description

Цэвэр хөгжлийн механизмын тухай

Цэвэр хөгжлийн механизмын тухай Хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулах зохистой арга хэмжээ буюу Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын суурь конвенцийн хүрээнд хийгдэж буй гэрээ хэлэлцээрт тогтсон нэршлээр НАМА (NAMAs –Nationally Appropriate Mitigation Actions) гэж юу вэ?

2014/09/16      


Facebook Twitter YouTube