Цахилгааны үнийн хөнгөлөлтөд хамрагдсан өрх

Ангилж харах

2013 оны цахилгааны үнийн хөнгөлөлтийн статистик

333,379

Нийт өрх

3,000

Цахилгаан халаагуур

62,000

Сайжруулсан зуух

Улаанбаатар хотын өрхийн тоо

Нийт
333,379

2013 оны байдлаар

Гэр хорооллын өрх

197,094

Орон сууц өрх

136,285

Улаанбаатар хотын хүн амын тоо

Нийт
1,267,024

2013 оны байдлаар

Гэр хорооллын хүн ам

767,991

Орон сууцны хүн ам

499,033

2011-2013 онд "Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулсах бүс"-ийн өрхөд
хөнгөлттэй үнээр болон үнэ төлбөргүй олгосон хэрэгсэл

 • 121,600Сайжруулсан
  зуух
 • 21,000Дулаалга
 • 7,500Булаан баригч
 • 1,000Яндангийн шүүлтүүр
 • 5,150Гонх
 • 98Орон сууц

өнгөрсөн өвөл улсын төсвөөс 2.5 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг “УБЦТС” ТӨХК-д олгосон бөгөөд давхардсан тоогоор 26,500 хэрэглэгч гэрээ байгуулан 670 орчим сая төгрөгийн хөнгөлөлтийг “Агаарын чанарыг сайжруулах бүс”-ийн өрхүүдэд олгожээ

2013 оны нэгдүгээр сарын 3-ны өдрийн байдлаар нийслэлийн төвийн долоон дүүргийн хэмжээнд 28,686 хэрэглэгч 200 квт, 1389 хэрэглэгч цахилгаанаар гэрээ халааж, 50 хувийн хөнгөлөлт эдлэх гэрээ байгуулсан байна

Түлш болон цахилгаан халаагуураар ЦЭХ-ний үнийн урамшуулал
олгох гэрээ хийж байгаа ажлын явцын мэдээ ХҮТ тус бүрээр % /өссөн дүнгээр/

Дүүрэг Цахилгаан халаагуур Сайжруулсан зуух
Хан-уул 81.4 47.1
Сонгинохайрхан 69.6 49.5
Баянгол 96.8 36.2
Сүхбаатар 93.5 63.6
Баянзүрх 74.4 56.7
Чингэлтэй 97.6 79.0
Налайх 33.3 49.3
Зуслан 93.0 46.8

Түлшээр болон цахилгаан халаагуураар ЦЭХ-ний үнийн урамшуулал
олгож байгаа ажлын явцын мэдээ ХҮТ тус бүрээр%/өссөн дүнгээр/

Дүүрэг Цахилгаан халаагуур Сайжруулсан зуух
Хан-уул 93.6 44.8
Сонгинохайрхан 40.3 68.1
Баянгол 93.1 63.2
Сүхбаатар 78.3 62.6
Баянзүрх 83.9 60.6
Чингэлтэй 88.5 78.1
Налайх 33.3 61.1
Зуслан 88.2 78.7

Цахилгааны урамшуулалд хамруулах нөхцөл шалгуур

 • Стандартын шаардлага ханга­сан дулаалгатай гэр, амины орон сууцтай
 • Цахилгаан дамжуулах, түгээх сүлжээнд холбогдож цахилгаан халаа­гуур хэрэглэж байгаа
 • Бүх төрлийн хийн түлшээр ажилла­даг халаалттай
 • Газрын гүнийн дулаан, нар салхины болон бусад сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглаж байгаа
 • Стандартын шаардлага ханга­сан шахмал болон коксон түлш, сайжруулсан зуух, яндангийн шүүлтүүр хэрэглэж байгаа
 • Байгаль орчинд ээлтэй эрчим хүчний хэмнэлттэй байшин, амины орон сууцтай
 • Түлш хэмнэх замаар хүлэм­жийн хийн ялгарлыг багасгаж, энэ чиглэлийн дотоод, гадаадын тус­ламж, төсөл хөтөл­бөрт хамрагдаж байгаа бол цахилгааны үнийн урам­шуу­лалд хамрагдах боломж­той юм байна
 • 50%

Цэвэр агаар төслөөс хэрэгжүүлж буй утаагүй зуухыг авсан айлуудын сарын 200кВт/ц хүртэлx цахилгааны төлбөрийг 50 хувиар бууруулж урамшуулдаг аж

Цахилгаан эрчим хүчний хөнгөлөлтөд хамрагдсан өрхийн тоо

20,875 айл

2011

27,880 айл

2012

64,040 айл

2013