Шинэ

image description

АГААРЫН БОХИРДЛЫН ОЛОН УЛСЫН ХУРЛААС ГАРСАН ЗӨВЛӨМЖ

Монгол Улсын Их Хурлын Даргын ивээл дор зохион байгуулагдсан “Хүүхдийн эрүүл мэндэд агаарын бохирдлын үзүүлэх нөлөө, шийдвэрлэх арга зам” сэдэвт ОЛОН УЛСЫН ЗӨВЛӨГӨӨНД ОРОЛЦОГЧДООС ГАРСАН ЗӨВЛӨМЖ

2017/01/16      

image description

Улаанбаатар цэвэр агаар төсөл тайлан

Улаанбаатар цэвэр агаар төсөл

2014/10/08      

image description

Усан халаалтын болон технологийн зуухны бүртгэл судалгаа

Усан халаалтын болон технологийн зуухны бүртгэл судалгаа

2014/10/08      

image description

Нам даралтын зуухны судалгаа

1. 100 кВт-аас дээш хүчин чадалтай зуухны судалгаа, нүүрсний хэрэглээ 2. 250 кВт-аас дээш хүчин чадалтай зуухны судалгаа 3. 100 кВт-аас доош хүчин чадалтай зуухны судалгаа, нүүрсний хэрэглээ 4. Халаалтын зуухны төрөл Б.Энхжаргал 2013 оны 12 дугаар сарын 25

2014/10/08      

image description

Агаарын бохирдлыг буурлуулахад усан халаалтын зуухны судалгаа, шийдвэрлэх арга зам

Нийслэлийн хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газрын дарга Монгол Улсын зөвлөх инженер, Техникийн ухааны магистр З.Занданпүрэв

2014/10/08      

image description

Агаарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний олон улсын туршлага, жишээ

Агаарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний олон улсын туршлага, жишээ

2014/10/01      

image description

Польш, Герман улсад хийсэн танилцах аялалын тайлан

Польш, Герман улсад хийсэн танилцах аялалын тайлан

2014/10/01      

image description

Агаарын бохирдлыг бууруулах кампанит ажлын хүртээмжийг тандах судалгаа

Агаарын бохирдлыг бууруулах кампанит ажлын хүртээмжийг тандах судалгаа

2014/10/01      



Facebook Twitter YouTube