Шинэ

image description

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДЫН ЗАХИРАМЖ 2016 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдөр Дугаар 120

Үндэсний хорооны бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай

2017/01/10      

image description

Халаалтын зуухны байгууламжийг магадлан итгэмжлэх журам батлагдлаа

100Квт-с дээш хүчин чадалтай халаалтын зуухнуудыг тагадлан итгэмжлэх гэрчилгээ олгоно.

2014/10/07      

image description

Боловсруулсан түлшний хөтөлбөрийн санхүү бүртгэлд мөрдөх журам

Боловсруулсан түлшний хөтөлбөрийн санхүү бүртгэлд мөрдөх журам

2014/10/01      

image description

Цэвэр агаарын сангийн үйл ажиллагааны журам, ёс зүй 3.4.13

Цэвэр агаарын сангийн үйл ажиллагааны журам, ёс зүй3.4.13 2012-7 сарын 23 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам ЕСБХБ

2014/10/01      

image description

Цэвэр агаарын сангийн дүрэм, Дотоод журмын шинэчилсэн найруулгын төсөл, Санамж бичгийн загвар

Цэвэр агаарын сангийн дүрэм, Дотоод журмын шинэчилсэн найруулгын төсөл, Санамж бичгийн загвар Огноо: 2012 оны 6 дугаар сар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам ЕСБХБ

2014/10/01      

image description

" Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд мөрдөх журам "

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖЛИЙН САЙД, НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ, ЗАХИРАМЖ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд мөрдөх/ 2014 оны 07 дугаар сарын 17-ны өдөр Дугаар А-263/А-616 Улаанбаатар хот Агаарын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1 дэх хэсгийг үндэслэн ТУШААЖ, ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 1.“Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд мөрдөх журам”-ыг хавсралтаар баталсугай. 2.Тус журмын хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллахыг Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамны Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн газрын дарга Д.Энхбат, Нийслэлийн экологи, ногоон хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч дарга Т.Бат-Эрдэнэ нарт тус тус үүрэг болгосугай. Байгаль орчин, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд ногоон хөгжлийн сайд С.ОЮУН Улаанбаатар хотын захирагч Э.БАТ-ҮҮЛ

2014/10/01      

image description

Агаарын бохирдлыг бууруулах, дулаан алдагдлыг багасгах, цахилгаан эрчим хүч хэмнэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад урамшуулал олгох журам

Агаарын бохирдлыг бууруулах, дулаан алдагдлыг багасгах, цахилгаан эрчим хүч хэмнэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад урамшуулал олгох журам

2014/09/16      

image description

Боловсруулсан түлш нөөцлөх, дүүрэг, хороо, иргэдэд хүргэх журам

Энэхүү журмын зорилго нь Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах хязгаарлалтын үндсэн болон дэд бүсэд орших айл өрхийг стандартын шаардлага хангасан боловсруулсан түлш /цаашид “түлш” гэх/ -ээр хангахад нөөцийг бий болгох зорилгоор түлшийг хүлээн авах, хадгалах, түгээх, борлуулах, түгээлтэнд хяналт тавих, түлш үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгж, дүүрэг, хороодын Нутгийн захиргааны байгууллага, БОАЖЯ-ны “Цэвэр агаарын сан”, борлуулагчид хоорондын харилцааг зохицуулахад оршино.

2014/09/16      


Facebook Twitter YouTube