Шинэ

image description

АГААРЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ БҮСИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД, НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ, ЗАХИРАМЖ

2017/02/02      

image description

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ЗӨВЛӨМЖ

Монгол улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл 2017 оны 1 сарын 10-ны өдөр хуралдаж, 03-03 дугаар тоот зөвлөмж гаргасан.

2017/01/25      

image description

МОНГОЛ УЛСЫН ЕРӨНХИЙ САЙДЫН ЗАХИРАМЖ 2016 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдөр Дугаар 120

Үндэсний хорооны бүрэлдэхүүн, ажиллах журмыг шинэчлэн батлах тухай

2017/01/10      

image description

Халаалтын зуухны байгууламжийг магадлан итгэмжлэх журам батлагдлаа

100Квт-с дээш хүчин чадалтай халаалтын зуухнуудыг тагадлан итгэмжлэх гэрчилгээ олгоно.

2014/10/07      

image description

Боловсруулсан түлшний хөтөлбөрийн санхүү бүртгэлд мөрдөх журам

Боловсруулсан түлшний хөтөлбөрийн санхүү бүртгэлд мөрдөх журам

2014/10/01      

image description

Цэвэр агаарын сангийн үйл ажиллагааны журам, ёс зүй 3.4.13

Цэвэр агаарын сангийн үйл ажиллагааны журам, ёс зүй3.4.13 2012-7 сарын 23 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам ЕСБХБ

2014/10/01      

image description

Цэвэр агаарын сангийн дүрэм, Дотоод журмын шинэчилсэн найруулгын төсөл, Санамж бичгийн загвар

Цэвэр агаарын сангийн дүрэм, Дотоод журмын шинэчилсэн найруулгын төсөл, Санамж бичгийн загвар Огноо: 2012 оны 6 дугаар сар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам ЕСБХБ

2014/10/01      

image description

" Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд мөрдөх журам "

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖЛИЙН САЙД, НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ, ЗАХИРАМЖ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд мөрдөх/ 2014 оны 07 дугаар сарын 17-ны өдөр Дугаар А-263/А-616 Улаанбаатар хот Агаарын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1 дэх хэсгийг үндэслэн ТУШААЖ, ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 1.“Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд мөрдөх журам”-ыг хавсралтаар баталсугай. 2.Тус журмын хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллахыг Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамны Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн газрын дарга Д.Энхбат, Нийслэлийн экологи, ногоон хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч дарга Т.Бат-Эрдэнэ нарт тус тус үүрэг болгосугай. Байгаль орчин, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд ногоон хөгжлийн сайд С.ОЮУН Улаанбаатар хотын захирагч Э.БАТ-ҮҮЛ

2014/10/01      


Facebook Twitter YouTube