Шинэ

image description

ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ 17/03 ТОГТООЛ

ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ 17/03 ТОГТООЛ

2018/05/29      

image description

ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ 18/01 ТОГТООЛ

ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ 18/01 ТОГТООЛ

2018/05/29      

image description

ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ 18/02 ТОГТООЛ

ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ 18/02 ТОГТООЛ

2018/05/28      

image description

ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ ТОГТООЛ 02

Үндэсний хөтөлбөрийг дэмжих тухай

2017/04/27      

image description

ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ ТОГТООЛ 01

Гишүүдэд чиглэл өгөх тухай

2017/04/27      

image description

Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны тогтоол

2014 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн 05-р тогтоол "Сайжруулсан түлшний чиглэлээр авах зарим арга хэмжээний тухай", 2014 оны 08 дугаар сарын 13-ны өдрийн 06-р тогтоол "Сайжруулсан зуух, сайжруулсан түлшний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай", 2014 оны 09 дугаар сарын 10-ны өдрийн 08-р тогтоол "Агаарын бохирдлыг бууруулах зарим арга хэмжээний тухай", 2014 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдрийн 09-р тогтоол " Агаарын бохирдлыг бууруулах зарим арга хэмжээний тухай"

2017/01/13      

image description

Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны тогтоол

2013 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн 13/25-р тогтоол "Төлөвлөгөө батлах тухай", 2013 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн 13/26-р тогтоол "Агаарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тухай", 2013 оны 05 дугаар сарын 03-ний өдрийн 13/28-р тогтоол "Орон нутгийн агаарын чанарыг сайжруулах болон боловсруулсан түлшний нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авах тухай"

2017/01/13      

image description

Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны тогтоол

"АВТО ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛЭЭС ЯЛГАРАХ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ТУХАЙ"

2017/01/13      Facebook Twitter YouTube