Шингэн түлшээр ажилладаг ахуйн хэрэглээний зуух. Техникийн ерөнхий шаардлага-5568

Нийтлэгдсэн огноо: 2014/09/16

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ
Шингэн түлшээр ажилладаг ахуйн хэрэглээний зуух. Техникийн ерөнхий шаардлага
MNS 5568 : 2005
Албан хэвлэл
СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ
Улаанбаатар хот
2005 он

Facebook Twitter YouTube