Шинэ

image description

Цэвэр агаарын сангийн дүрэм, Дотоод журмын шинэчилсэн найруулгын төсөл, Санамж бичгийн загвар

Цэвэр агаарын сангийн дүрэм, Дотоод журмын шинэчилсэн найруулгын төсөл, Санамж бичгийн загвар Огноо: 2012 оны 6 дугаар сар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам ЕСБХБ

2014/10/01      

image description

" Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд мөрдөх журам "

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НОГООН ХӨГЖЛИЙН САЙД, НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ, ЗАХИРАМЖ ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд мөрдөх/ 2014 оны 07 дугаар сарын 17-ны өдөр Дугаар А-263/А-616 Улаанбаатар хот Агаарын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1 дэх хэсгийг үндэслэн ТУШААЖ, ЗАХИРАМЖЛАХ нь: 1.“Агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд мөрдөх журам”-ыг хавсралтаар баталсугай. 2.Тус журмын хэрэгжилтийг зохион байгуулж, хяналт тавьж ажиллахыг Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн яамны Хүрээлэн буй орчин, байгалийн нөөцийн газрын дарга Д.Энхбат, Нийслэлийн экологи, ногоон хөгжлийн асуудал хариуцсан орлогч дарга Т.Бат-Эрдэнэ нарт тус тус үүрэг болгосугай. Байгаль орчин, Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд ногоон хөгжлийн сайд С.ОЮУН Улаанбаатар хотын захирагч Э.БАТ-ҮҮЛ

2014/10/01      

image description

Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооноос гаргасан 6-р тогтоол

Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооноос гаргасан тогтоол

2014/10/01      

image description

Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний хөтөлбөр

Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний хөтөлбөр

2014/09/18      

image description

Монгол Улсын Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын тушаал (№ А-181)

Монгол Улсын Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын тушаал (№ А-181)

2014/09/17      

image description

Монгол Улсын стандарт. Ангилалтын код 13.040.01

Монгол Улсын стандарт. Ангилалтын код 13.040.01

2014/09/16      

image description

Агаарын чанар Техникийн ерөнхий шаардлага

Агаарын чанар Техникийн ерөнхий шаардлага

2014/09/16      

image description

Ахуйн хэрэглээний зуух, техникийн ерөнхий шаардлага

Ахуйн хэрэглээний зуух, техникийн ерөнхий шаардлага МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ АХУЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗУУХ, ТЕХНИКИЙН ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА MNS 5216-1 : 2011 АЛБАН ХЭВЛЭЛ СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР Улаанбаатар хот 2011 он

2014/09/16      Facebook Twitter YouTube