Агаарын чанарын индекс

Нийтлэгдсэн огноо: 2014/10/01

                                   Агаарын чанарын индекс (АЧИ)-ийн тухай товч танилцуулга

 

АЧИ нь өдөр тутмын агаарын чанарыг мэдээлж тайлагнахад зориулагдсан индексчлэл юм. Товчхондоо бол таны амьсгалж буй агаар хэр цэвэр эсвэл бохирдсон байгааг мөн таны эрүүл мэндэд ямар нөлөө үзүүлж болохыг хэлж өгдөг гэсэн үг юм. 

 

АЧИ хэрхэн ажилладаг вэ?

АЧИ-ийг 0-500 хүртэл заадаг хэмжүүр гэж бод. Хэмжүүрийн заалт өндөр байх тусам агаарын бохирдол, хүний эрүүл мэндэд сөрөгөөр нөлөөлөлт их байна гэсэн үг юм. 

 

АЧИ ойлгох нь

АЧИ-ийн гол зорилго нь агаарын чанар таны эрүүл мэндэд хэр чухал болохыг ойлгоход туслах явдал ба АЧИ-г 6 категорт хуваадаг.

Агаарын чанарыг индексээр үнэлэх мэдээлэх ерөнхий журмыг хавсралтаас үзнэ үү.


Facebook Twitter YouTube