Зуухны тархалт

Ангилж харах

2014 оны агаар бохирдуулагч суурин эх үүсвэрийн статистик

-

Гэр хорооллын айл, өрхүүдийн зуух

-

11-100 КВТ хүртэл ААНБ болон айл өрхүүдийн зуух

-

100 КВТ-аас дээш ААНБ-ын зуух

3

Цахилгаан станц

Энгийн зуухны нийт тоо: -

Сайжруулсан зуухны нийт тоо: -

Жилийн дундаж зарцуулалт

Нүүрс Нүүрсний өртөг Мод Модны өртөг
Нийт - - - -
Гэр - - - -
Байшин - - - -

Дүүргүүдэд бүртгэлтэй 11-100 КВТ-ийн зуухны тоо

Нийт
3,017

Нэг зуухны жилийн хэрэглээ

6.8тн нүүрс

Нийт зуухны жилийн хэрэглээ

20,576тн нүүрс

Дүүргүүдэд бүртгэлтэй 100 КВТ-аас дээш зуухны тоо

Нийт
329

Нэг зуухны жилийн хэрэглээ

486.5тн нүүрс

Нийт зуухны жилийн хэрэглээ

160,061тн нүүрс