Хатуу түлшээр ажилладаг ус халаах зуух. Техникийн шаардлага-5045

Нийтлэгдсэн огноо: 2014/09/16

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ 
ХАТУУ ТҮЛШЭЭР АЖИЛЛАДАГ УС ХАЛААХ ЗУУХ. ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА
MNS 5045 : 2001
Албан хэвлэл
СТАНДАРТЧИЛАЛ ХЭМЖИЛЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ Улаанбаатар хот
2001 он

Facebook Twitter YouTube