Хагас коксон түлш. Техникийн шаардлага-5679-1

Нийтлэгдсэн огноо: 2014/09/16

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ.
ХАГАС КОКСОН ТҮЛШ – ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА
MNS 5679-1 : 2011
АЛБАН ХЭВЛЭЛ
СТАНДАРТЧИЛАЛ ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР Улаанбаатар хот
2011 он

Facebook Twitter YouTube