Шинэ

image description

АГААРЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ БҮСИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД, НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ, ЗАХИРАМЖ

2017/02/02      

image description

АГААРЫН ЧАНАРЫН ИНДЕКС

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2014 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдрийн А-327 тоот тушаалын 1 дүгээр хавсралт, Хүснэгт 1

2017/02/01      

image description

Агаарын чанар Техникийн ерөнхий шаардлага (MNS4585:2016)

Агаар дахь түгээмэл тархацтай бохирдуулах бодисын хүлцэх агууламж болон физикийн сөрөг нөлөөллийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ

2017/02/01      

image description

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ЗӨВЛӨМЖ

Монгол улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл 2017 оны 1 сарын 10-ны өдөр хуралдаж, 03-03 дугаар тоот зөвлөмж гаргасан.

2017/01/25      

image description

Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны тогтоол

2015 оны 06 дугаар сарын 16-ны өдрийн 15/01-р тогтоол " Агаарын бохирдлыг бууруулах зарим арга хэмжээний тухай", 2015 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдрийн 15/02-р тогтоол "Үндэсний хорооны гишүүдэд үүрэг, чиглэл хүргүүлэх тухай", 2015 оны 12 дугаар сарын 18-ны өдрийн 15/03-р тогтоол "Аймаг, нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсэд авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай"

2017/01/13      

image description

Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны тогтоол

2014 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн 05-р тогтоол "Сайжруулсан түлшний чиглэлээр авах зарим арга хэмжээний тухай", 2014 оны 08 дугаар сарын 13-ны өдрийн 06-р тогтоол "Сайжруулсан зуух, сайжруулсан түлшний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай", 2014 оны 09 дугаар сарын 10-ны өдрийн 08-р тогтоол "Агаарын бохирдлыг бууруулах зарим арга хэмжээний тухай", 2014 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдрийн 09-р тогтоол " Агаарын бохирдлыг бууруулах зарим арга хэмжээний тухай"

2017/01/13      

image description

Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны тогтоол

2013 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн 13/25-р тогтоол "Төлөвлөгөө батлах тухай", 2013 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн 13/26-р тогтоол "Агаарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний тухай", 2013 оны 05 дугаар сарын 03-ний өдрийн 13/28-р тогтоол "Орон нутгийн агаарын чанарыг сайжруулах болон боловсруулсан түлшний нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авах тухай"

2017/01/13      

image description

Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны тогтоол

"АВТО ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛЭЭС ЯЛГАРАХ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ТУХАЙ"

2017/01/13      


Facebook Twitter YouTube