Шинэ

image description

Ус халаах зуух. Нэр томъёо, тодорхойлолт-5087

Ус халаах зуух. Нэр томъёо, тодорхойлолт-5087. MNS 5087:2001. Албан хэвлэл. СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР. Улаанбаатар хот.

2014/09/16      

image description

Хагас коксон түлш. Техникийн шаардлага-5679-1

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ. ХАГАС КОКСОН ТҮЛШ – ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА MNS 5679-1 : 2011 АЛБАН ХЭВЛЭЛ СТАНДАРТЧИЛАЛ ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР Улаанбаатар хот 2011 он

2014/09/16      

image description

Халаалтын ба гэрийн зуухын яндангаар гарах утааны найрлага дах агаар бохирдуулагч бодисын хүлцэх дээд хэмжээ ба хэмжих арга-5457

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ алаалтын ба гэрийн зуухны яндангаар гарах утааны найрлага дахь агаар бохирдуулагч бодисын хүлцэх дээд хэмжээ ба хэмжих арга MNS 5457 : 2005 Албан хэвлэл СТАНДАРТЧИЛАЛ ХЭМЖИЛЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ Улаанбаатар хот 2005 он

2014/09/16      

image description

Хатуу түлшээр ажилладаг ус халаах зуух. Техникийн шаардлага-5045

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ ХАТУУ ТҮЛШЭЭР АЖИЛЛАДАГ УС ХАЛААХ ЗУУХ. ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА MNS 5045 : 2001 Албан хэвлэл СТАНДАРТЧИЛАЛ ХЭМЖИЛЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ Улаанбаатар хот 2001 он

2014/09/16      

image description

Шингэн түлшээр ажилладаг ахуйн хэрэглээний зуух. Техникийн ерөнхий шаардлага-5568

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ Шингэн түлшээр ажилладаг ахуйн хэрэглээний зуух. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 5568 : 2005 Албан хэвлэл СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ Улаанбаатар хот 2005 он

2014/09/16      

image description

Шингэрүүлсэн нефтийн хий-Ахуйн хэрэглээний түлш-5083

МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ Шингэрүүлсэн нүүрсустөрөгчийн хий . Ахуйн хэрэглээний түлш - Техникийн шаардлага MNS 5083 : 2001 Албан хэвлэл СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ТӨВ Улаанбаатар хот 2001 он

2014/09/16      

image description

Агаарын бохирдлыг бууруулах, дулаан алдагдлыг багасгах, цахилгаан эрчим хүч хэмнэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад урамшуулал олгох журам

Агаарын бохирдлыг бууруулах, дулаан алдагдлыг багасгах, цахилгаан эрчим хүч хэмнэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагад урамшуулал олгох журам

2014/09/16      

image description

Боловсруулсан түлш нөөцлөх, дүүрэг, хороо, иргэдэд хүргэх журам

Энэхүү журмын зорилго нь Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах хязгаарлалтын үндсэн болон дэд бүсэд орших айл өрхийг стандартын шаардлага хангасан боловсруулсан түлш /цаашид “түлш” гэх/ -ээр хангахад нөөцийг бий болгох зорилгоор түлшийг хүлээн авах, хадгалах, түгээх, борлуулах, түгээлтэнд хяналт тавих, түлш үйлдвэрлэгч аж ахуйн нэгж, дүүрэг, хороодын Нутгийн захиргааны байгууллага, БОАЖЯ-ны “Цэвэр агаарын сан”, борлуулагчид хоорондын харилцааг зохицуулахад оршино.

2014/09/16      Facebook Twitter YouTube