Түлшний мод. Техникийн шаардлага. MNS 5413 : 2011

Нийтлэгдсэн огноо: 2014/09/16

MNS 5413 : 2011

Албан хэвлэл

СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР

Улаанбаатар хот

Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны албан хэрэгцээнд олгов. Монгол улсын стандарт мөн болно. 2011-10-02

Стандартыг сүлжээгээр болон хэвлэн олшруулахыг хориглоно.

2011 он

MNS 5413 : 2011

 

Өмнөх үг

 

Стандартчилал, Хэмжил Зүйн Газар (СХЗГ) нь Олон Улсын Стандартчиллын Байгууллагын гишүүн бөгөөд үйл ажиллагааныхаа хүрээнд төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран үндэсний стандартчиллын бодлогыг хэрэгжүүлэх ажил эрхэлдэг.

 

Стандартын төсөл боловсруулах ажлыг салбарын стандартчиллын Техникийн хороо (ТХ), Дэд хороо (ДХ) эрхлэн гүйцэтгэдэг бөгөөд Техникийн хорооны хурлаар хэлэлцэж 75%–иас доошгүй дэмжиж зөвшилцсөн төслийг Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Зөвлөл (СХҮЗ)–өөр хэлэлцэн, тогтоолоор баталснаар хүчин төгөлдөр болно.

 

Энэхүү стандартыг Ойн газрын хэлтсийн дарга Л.Ням шинэчлэн боловсруулав.

 

Уг стандартыг Ой, модны стандартчиллын техникийн хорооны хурлаар хэлэлцэж дэмжсэн болно.

Cтaндapтчилaл, Хэмжил Зүйн Газар (CXЗГ) Энxтaйваны өpгөн чөлөө 46A
Улaaнбaaтap 13343, Ш/X-48

Утac 263860, 266754. Фaкc (976-11) 458032 E-mail: standardinform@masm.gov.mn Web site: www.estandard.mn

CXЗГ, 2011
”Cтaндapтчилал, тохирлын үнэлгээний туxaй” Moнгoл улcын xуулийн дaгуу энэxүү cтaндapтыг бүpэн эcвэл xэcэгчлэн xэвлэx, oлшpуулax эpx нь гaгцxүү CХЗГ (Стaндаpтчиллын төв бaйгууллaгa)-д бaйнa.

Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны албан хэрэгцээнд олгов. Монгол улсын стандарт мөн болно. 2011-10-02

Стандартыг сүлжээгээр болон хэвлэн олшруулахыг хориглоно. 

Facebook Twitter YouTube