Ноос, ноолуур Гэрийн эсгий Техникийн шаардлага MNS 0296 : 2008

Нийтлэгдсэн огноо: 2014/09/16

Ноос, ноолуур

Гэрийн эсгий Техникийн шаардлага

 

MNS 0296 : 2008 Албан хэвлэл

Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Төв

Улаанбаатар хот

2008 он

Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны албан хэрэгцээнд олгов. Монгол улсын стандарт мөн болно. 2011-10-02

Стандартыг сүлжээгээр болон хэвлэн олшруулахыг хориглоно. 

MNS 0296 : 2008

 

Өмнөх үг

 

Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Төв /цаашид СХҮТ/ нь Олон Улсын стандартчиллын байгууллагын гишүүн бөгөөд үйл ажиллагааныхаа хүрээнд улсын стандартчиллын бодлогыг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлдэг.

 

Техникийн хороогоор хэлэлцсэн стандартын төсөл нь СХҮТ-ийн Зөвлөлийн тогтоолоор баталснаар улсын хэмжээнд хүчин төгөлдөр болно.

 

Энэ стандартыг ШУТИС-ийн Нэхмэлийн хүрээлэнгийн Ноос, ноолуурын сорилтын төвийн захирал Р.Бадмаанямбуу, Стандартын мэргэжилтэн Б.Хишигжаргал, Ахлах шинжээч З.Удвал, МННХ-ны дэд тэргүүн Г.Ёндонсамбуу нар хамтран боловсруулж Ноос, ноолуурын стандартчиллын техникийн хороогоор хэлэлцэн сайшаасан болно.

 

Анхны үзлэгийг 2013 онд, дараа нь 5 жил тутамд хийх боловч шинжлэх ухаан, техникийн түвшинг дээшлүүлэхээр дахин хянах асуудал хугацааны хувьд нээлттэй байна.

 

Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Төв (СХҮТ) Энхтайваны өргөн чөлөө 46 А

Улаанбаатар–210351, Ш/Х-48

Утас: 266754, 263860
Факс: 976-11-458032
E-mail: standardinform@masm.gov.mn

 

СХҮТ 2008
“Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай“ Монгол Улсын хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн, эсвэл хэсэгчлэн хэвлэх, олшруулах эрх нь гагцхүү СХҮТ (Стандартчиллын төв байгууллага) - д байна.

 

Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны албан хэрэгцээнд олгов. Монгол улсын стандарт мөн болно. 2011-10-02

Стандартыг сүлжээгээр болон хэвлэн олшруулахыг хориглоно. ​


Facebook Twitter YouTube