Шинэ

image description

Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооноос гаргасан 6-р тогтоол

Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооноос гаргасан тогтоол

2014/10/01      

image description

Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний хөтөлбөр

Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний хөтөлбөр

2014/09/18      

image description

Монгол Улсын Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын тушаал (№ А-181)

Монгол Улсын Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын тушаал (№ А-181)

2014/09/17      

image description

Монгол Улсын стандарт. Ангилалтын код 13.040.01

Монгол Улсын стандарт. Ангилалтын код 13.040.01

2014/09/16      

image description

Агаарын чанар Техникийн ерөнхий шаардлага

Агаарын чанар Техникийн ерөнхий шаардлага

2014/09/16      

image description

Ахуйн хэрэглээний зуух, техникийн ерөнхий шаардлага

Ахуйн хэрэглээний зуух, техникийн ерөнхий шаардлага МОНГОЛ УЛСЫН СТАНДАРТ АХУЙН ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ЗУУХ, ТЕХНИКИЙН ЕРӨНХИЙ ШААРДЛАГА MNS 5216-1 : 2011 АЛБАН ХЭВЛЭЛ СТАНДАРТЧИЛАЛ, ХЭМЖИЛ ЗҮЙН ГАЗАР Улаанбаатар хот 2011 он

2014/09/16      

image description

Монгол Улсын стандарт. Ангилалтын код 27.060.10

Монгол Улсын стандарт. Ангилалтын код 27.060.10 Ахуйн хэрэглээний зуух. Техникийн ерөнхий шаардлага. MNS 5216-1 : 2011 Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Зөвлөлийн 2011 оны 04 дүгээр сарын 28- ний өдрийн 20 дугаар тогтоолоор батлав.

2014/09/16      

image description

Бензин хөдөлгүүртэй атомашин - утааны найрлага дахь хорт бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ ба хэмжих арга

Олон улсын стандартчиллын байгууллага /ISO/ нь дэлхийн улс орнуудын стандартын байгууллагууд (ISO-ийн гишүүн орнууд)-ын нэгдсэн холбоо юм. Олон улсын хэмжээнд мөрдөх стандартыг боловсруулах ажлыг ISO-гийн техникийн хороод хэрэгжүүлдэг юм. Тухайн техникийн салбар хороодын хариуцсан чиглэлийг сонирхож байгаа аль ч гишүүн орон уг хорооны бүрэлдэхүүнд орж ажиллах эрхтэй.

2014/09/16      


Facebook Twitter YouTube