Шинэ

image description

Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны тогтоол 2016 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрийн 01-р тогтоол

"Агаарын бохирдлыг бууруулах зарим арга хэмжээний тухай

2017/01/10      

image description

АГААРЫН БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ ТОГТООЛ

Агаарын бохирдлыг бууруулах зарим арга хэмжээний тухай Монгол Улсын Ерөнхий Сайдын 2014 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн 151 дүгээр захирамжаар батлагдсан “Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны ажиллах журам”-ын 4 дүгээр зүйлийн 4.1-д заасныг тус тус үндэслэн ТОГТООХ нь:

2015/08/03      

image description

Сайжруулсан зуухны бүртгэл тооллогын дүнд мониторинг хийх ажлын удирдамж

Агаар бохирдуулагч эх үүсвэрийн нэгдсэн мэдээллийн сан үүсгэх ажлын хүрээнд 2014 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн "Сика" ХХК нь бүртгэл тооллого хийж буусаад байна.

2014/10/29      

image description

“Биодизелийн түлш” техникийн шаардлага монгол улсын стандарт

“Биодизелийн түлш” техникийн шаардлага монгол улсын стандарт

2014/10/23      


Facebook Twitter YouTube