Шинэ

image description

ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ ТОГТООЛ 02

Үндэсний хөтөлбөрийг дэмжих тухай

2017/04/27      

image description

ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ҮНДЭСНИЙ ХОРООНЫ ТОГТООЛ 01

Гишүүдэд чиглэл өгөх тухай

2017/04/27      

image description

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД, НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ, ЗАХИРАМЖ

Тушаал, захирамжийн хавсралтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай

2017/04/05      

image description

АГААРЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ БҮСИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЙД, НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ХАМТАРСАН ТУШААЛ, ЗАХИРАМЖ

2017/02/02      

image description

АГААРЫН ЧАНАРЫН ИНДЕКС

Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2014 оны 09 дүгээр сарын 17-ны өдрийн А-327 тоот тушаалын 1 дүгээр хавсралт, Хүснэгт 1

2017/02/01      

image description

Агаарын чанар Техникийн ерөнхий шаардлага (MNS4585:2016)

Агаар дахь түгээмэл тархацтай бохирдуулах бодисын хүлцэх агууламж болон физикийн сөрөг нөлөөллийн зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ

2017/02/01      

image description

МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ЗӨВЛӨМЖ

Монгол улсын Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл 2017 оны 1 сарын 10-ны өдөр хуралдаж, 03-03 дугаар тоот зөвлөмж гаргасан.

2017/01/25      

image description

Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооны тогтоол

2014 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн 05-р тогтоол "Сайжруулсан түлшний чиглэлээр авах зарим арга хэмжээний тухай", 2014 оны 08 дугаар сарын 13-ны өдрийн 06-р тогтоол "Сайжруулсан зуух, сайжруулсан түлшний талаар авах зарим арга хэмжээний тухай", 2014 оны 09 дугаар сарын 10-ны өдрийн 08-р тогтоол "Агаарын бохирдлыг бууруулах зарим арга хэмжээний тухай", 2014 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдрийн 09-р тогтоол " Агаарын бохирдлыг бууруулах зарим арга хэмжээний тухай"

2017/01/13      


Facebook Twitter YouTube