Монгол гэрийн дулаалгын бүрээс. Техникийн шаардлага

Нийтлэгдсэн огноо: 2014/09/16

Өмнөх үг

 

Стандартчилал, хэмжилзүйн үндэсний төв (цаашид СХҮТөв гэх) нь Олон улсын стандартчиллын байгууллагын гишүүн бөгөөд үйл ажиллагааныхаа хүрээнд улсын стандартын төсөл боловсруулах ажлыг төрийн болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран гүйцэтгэдэг. Тус төв нь улсын стандартын төсөл боловсруулах ажлыг тухайн салбарын техникийн хороодоор дамжуулан гүйцэтгэдэг юм. Техникийн хороодоор хэлэлцэж дэмжигдсэн стандартын төсөл нь Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Зөвлөлийн тогтоолоор баталснаар улсын хэмжээнд хүчин төгөлдөр болно.

 

Энэхүү стандартын төслийг Монголын Барилгын Инженерүүдийн Холбоо (цаашид МБИХ гэх)-ны дэргэдэх Улаанбаатар хотын Эрчим Хүч Хэмнэлтийн Төв (цаашид ЭХХТ гэх)-өөс санаачлан МБИХ-ны гүйцэтгэх захирал Б.Гантөмөр, ЭХХТ-ийн эрхлэгч Б.Цолмон, ШУТИС-ийн ЭХХТ-ийн эрхлэгч Б.Мөнхбаяр нар боловсруулж, Монгол улсын стандартчиллын тогтолцооны суурь стандарт

MNS 1-1 : 2006, MNS 1-2 : 2006-ын дагуу СХҮТ-ийн стандартын ахлах шинжээч Т. Энхтуул хянав.

 

Энэхүү стандартыг ТХ22/Барилга, замын стандартчиллын техникийн хороо хэлэлцэн зөвшилцөж, Үндэсний Зөвлөлийн хурлын тогтоолоор баталсан болно.

Энэ стандартын анхны үзлэгийг 5 жил тутамд хийнэ.

Cтандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Төв (СХҮТ) Энхтайвны өргөн чөлөө 46А
Улаанбаатар 210351, ш/х-48
Утас: 51-263860, 266754;

факс: 976-11-458032 E-mail: masm@mongol.net

- СХҮТ 2007
“Стандартчилал, тохирлын үнэлгээний тухай” Монгол Улсын хуулийн дагуу энэхүү стандартыг бүрэн эсвэл хэсэгчилсэн хэвлэх, олшруулах эрх нь гагцхүү СХҮТ (Стандартчиллын төв байгууллага)-д байна. 

Facebook Twitter YouTube