Шинэ

image description

Биоэтанол түлш

Сүүлийн жилүүдэд дахин сэргээгддэг, нефть орлуулагч био түлшийг дэлхий дахинаараа онцгой сонирхож эхэлсэн нь ажиглагдаж байна.

2014/11/04      

image description

Шатхууны бүтээмж болон шаталтыг сайжруулах бео хольц

Шатхууны бүтээмж болон шаталтыг сайжруулах бео хольц

2014/10/17      

image description

Нийслэлийн нийтийн тээврийн их багтаамжийн автобусыг дизель-хийн түлшний хосолмол хэрэглээнд шилжүүлэх тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, угсарч суурилуулах ажил

Нийслэлийн нийтийн тээврийн их багтаамжийн автобусыг дизель-хийн түлшний хосолмол хэрэглээнд шилжүүлэх тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, угсарч суурилуулах ажил

2014/10/08      

image description

Нийтийн тээврийн дизель түлшний хэрэглээ

Нийтийн тээврийн дизель түлшний хэрэглээ

2014/10/08      

image description

Дизель түлшний хэрэглээ

Дизель түлшний хэрэглээ Дизелийн түлшний агаарт үзүүлж буй нөлөө “Биотүлш” авсан шагнал стандартын гэрчилгээ Нийтийн тээвэрт био түлшийг хэрэглэж байгаа тухай Биотүлшийг гарган авах нь

2014/10/08      

image description

2012 оны техникийн хяналтын үзлэгийн нийслэлийн дүн

2012 оны техникийн хяналтын үзлэгийн нийслэлийн дүн

2014/10/07      

image description

2012 оны техникийн хяналтын үзлэгийн нийслэлийн дүн

2012 оны техникийн хяналтын үзлэгийн нийслэлийн дүн

2014/10/07      

image description

''Улаанбаатар хотод нэвтрүүлэх шаардлагатай автомашины хаягдал утааны хэмжилт, судалгааны аргачлал'' семинар

Улаанбаатар хотод нэвтрүүлэх шаардлагатай автомашины хаягдал утааны хэмжилтийн аргачлал

2014/10/01      Facebook Twitter YouTube