2012 оны техникийн хяналтын үзлэгийн нийслэлийн дүн

Нийтлэгдсэн огноо: 2014/10/07

2012 ОНЫ ТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТЫН ҮЗЛЭГИЙН НИЙСЛЭЛИЙН ДҮН

Мэдээллийн эх сурвалж:  Тээврийн хэрэгслэлийн оношлогоо, хяналт, зохицуулалтын алба   2013.01.05


Facebook Twitter YouTube