Шинэ

image description

''Улаанбаатар хотод нэвтрүүлэх шаардлагатай автомашины хаягдал утааны хэмжилт, судалгааны аргачлал'' семинар

Улаанбаатар хотод нэвтрүүлэх шаардлагатай автомашины хаягдал утааны хэмжилтийн аргачлал

2014/10/01      Facebook Twitter YouTube