2012 оны техникийн хяналтын үзлэгийн нийслэлийн дүн

Нийтлэгдсэн огноо: 2014/10/07

2012 ОНЫ ТЕХНИКИЙН ХЯНАЛТЫН ҮЗЛЭГИЙН НИЙСЛЭЛИЙН ДҮН

Мэдээллийн эх сурвалж: Тээврийн хэрэгслэлийн оношлогоо, хяналт, зохицуулалтын алба                                                                           2013.01.05


Facebook Twitter YouTube