Шинэ

image description

Нийслэлийн нийтийн тээврийн их багтаамжийн автобусыг дизель-хийн түлшний хосолмол хэрэглээнд шилжүүлэх тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, угсарч суурилуулах ажил

Нийслэлийн нийтийн тээврийн их багтаамжийн автобусыг дизель-хийн түлшний хосолмол хэрэглээнд шилжүүлэх тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, угсарч суурилуулах ажил

2014/10/08      

image description

Нийтийн тээврийн дизель түлшний хэрэглээ

Нийтийн тээврийн дизель түлшний хэрэглээ

2014/10/08      Facebook Twitter YouTube