Шинэ

image description

Биоэтанол түлш

Сүүлийн жилүүдэд дахин сэргээгддэг, нефть орлуулагч био түлшийг дэлхий дахинаараа онцгой сонирхож эхэлсэн нь ажиглагдаж байна.

2014/11/04      

image description

Дизель түлшний хэрэглээ

Дизель түлшний хэрэглээ Дизелийн түлшний агаарт үзүүлж буй нөлөө “Биотүлш” авсан шагнал стандартын гэрчилгээ Нийтийн тээвэрт био түлшийг хэрэглэж байгаа тухай Биотүлшийг гарган авах нь

2014/10/08      Facebook Twitter YouTube