Шинэ

image description

Агаарын чанарын төлөв байдал

Агаарын чанарын төлөв байдал

2014/09/17      

image description

Сайжруулсан түлшний хэрэглээний судалгааны үр дүнгийн танилцуулга

Сайжруулсан түлшний хэрэглээний судалгааны үр дүнгийн танилцуулга

2014/09/17      

image description

Сайжруулсан түлшний хэрэглээний судалгааны үр дүнгийн танилцуулга

Сайжруулсан түлшний хэрэглээний судалгааны үр дүнгийн танилцуулга

2014/09/17      

image description

Сэтгэл ханамж тайлан нэгтгэл

Сэтгэл ханамж тайлан нэгтгэл

2014/09/16      

image description

Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний 2007 оны тойм

Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний 2007 оны тойм

2014/09/16      

image description

Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний 2008 оны тойм

Агаарын чанарын хяналт шинжилгээний 2008 оны тойм

2014/09/16      

image description

Орон нутгийн агаарын чанарын 2011 оны төлөв байдал

Орон нутгийн агаарын чанарын 2011 оны төлөв байдал 2011 онд орон нутагт агаарын чанарыг хянах 25 харуул ажиллаж хүхэрлэг хий, азотын давхар исэл, нүүрс төрөгчийн дутуу исэл, тоосонцорын хяналт шинжилгээ хийлээ.

2014/09/16      

image description

Агаарын чанарын хяналт - Шинжилгээ 2009 оны тойм

Агаарын чанарын хяналт - Шинжилгээ 2009 оны тойм АГААРЫН ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ –ШИНЖИЛГЭЭ

2014/09/16      


Facebook Twitter YouTube