Сайжруулсан түлшний хэрэглээний судалгааны үр дүнгийн танилцуулга

Нийтлэгдсэн огноо: 2014/09/17

Туршилт хийсэн хугацаа: 2014 оны 02 дугаар сарын 17-ноос 23-ны хооронд /7 хоногийн турш/

Байршил: СБД-ын 12 дугаар хорооны сайжруулсан зуухтай 50 айл өрх.

Туршилтын хугацаанд “Шарын гол энерго “ХХК-ийн сайжруулсан түлшийг 28 айлд, “Баялаг Эрдэнэ цом” ХХК-ийн сайжруулсан түлшийг 22 айлд өөрсдийн өдөр тутмын галлагааны аргаар нь хэрэглүүлж туршилтын ажлыг зохион байгуулсан

Facebook Twitter YouTube