Агаарын чанарын хяналт - Шинжилгээ 2009 оны тойм

Нийтлэгдсэн огноо: 2014/09/16

АГААРЫН ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ –ШИНЖИЛГЭЭ

 

I.1. Агаарын чанарын хяналт-шинжилгээний сүлжээ
I.2. 2009 оны шинжилгээний ажлын хөтөлбөр
I.3. Агаарын тухай ерөнхий ойлголт, нэр томьёо, тодорхойлолт I.4. Агаар бохирдуулах эх үүсвэр
I.5. Агаарын бохирдол эрүүл мэндэд нөлөөлөх байдал
I.6. Агаарын чанарын стандарт

I.6.1. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 4585:1998

I.6.2. Техникийн ерөнхий шаардлага MNS 4585:2007
I.7. Агаар дахь түгээмэл бохирдуулагчдыг тодорхойлох аргын үндэс

I.7.1. Хүхэрлэг хийг тодорхойлох фотоколориметрийн аргын үндэс

I.7.2. Азотын давхар ислийг тодорхойлох фотоколориметрийн аргын үндэс I.7.3. Агаар дахь тоосыг жингийн аргаар тодорхойлох аргын үндэс
I.7.4. Хүхэрлэг хийн агууламжийг хийн анализатороор тодорхойлох
I.7.5. Азотын ислүүдийн (NO-NOx-NO2)агууламжийг хийн анализатороор тодорхойлох 

I.7.6. Нүүрстөрөгчийн дутуу ислийн (CO) агууламжийг хийн анализатораар тодорхойлох

I.7.7. Агаар дахь тоосны агууламжийг тодорхойлох
I.7.8. Мөнгөн усны уурыг тодорхойлох атом шингээлтийн спектрометрийн

I.8. Чанарын хяналт

 

II. АГААРЫН ЧАНАРЫН ТӨЛӨВ БАЙДАЛ


II.1. Улаанбаатар хотын агаарын чанар
II.2. Улаанбаатар хотын явуул судалгааны хяналт-шинжилгээ II.3. Орон нутгийн агаарын чанар

III. АТМОСФЕРИЙН АГААРЫН ЦАЦРАГ ИДЭВХИЙН ХЯНАЛТ

III.1.1 Атмосферийн агаарын тунадас, тоосонцор III.1.1.1.-Хүснэгт, Тунадас,тоосонцорын нийлбэр бета идэвхийн хэмжээ[Бк/м2]

III.1.2. Атмосферийн агаарын аэрозол
III.1.2.1.- Хүснэгт, Улаанбаатар хотын атмосферийн агаарын аэрозолын дээжний нийлбэр бета идэвхийн хэмжээ. [Бк/м3] III.1.3. Байгаль орчны цацрагийн тунгийн чадал

III.1.3.1. – Хүснэгт, Байгаль орчны цацрагийн тунгийн чадлын сарын дундаж хэмжээ,мкЗв/цаг

III.1.3.2.- Хүснэгт, Баян-Өлгий аймгийн байгаль орчны цацрагийн тунгийн чадлын өдөр, сарын дундаж хэмжээ.[мкЗв/цаг]

III.1.4. Усны цацраг идэвхийн хяналт
III.1.4.1.-Хүснэгт, Томоохон гол, мөрнүүдийн усанд цацраг идэвхт нийлбэр 

Facebook Twitter YouTube