Сайжруулсан түлшний хэрэглээний судалгааны үр дүнгийн танилцуулга

Нийтлэгдсэн огноо: 2014/09/17

Туршилтын хугацаанд “Шарын гол энерго “ХХК-ийн сайжруулсан түлшийг 28 айлд, “Баялаг Эрдэнэ цом” ХХК-ийн сайжруулсан түлшийг 22 айлд өөрсдийн өдөр тутмын галлагааны аргаар нь хэрэглүүлж туршилтын ажлыг зохион байгуулсан.


Facebook Twitter YouTube