Сэтгэл ханамж тайлан нэгтгэл

Нийтлэгдсэн огноо: 2014/09/16

Сайжруулсан түлш хэрэглээнд нэвтрүүлэх туршилтын ажлын суурь судалгааны тайлан.

Сайжруулсан түлш хэрэглээнд нэвтрүүлэх туршилтын ажлын суурь судалгааг Сүхбаатар дүүргийн 12 дугаар хорооны нийт 50 өрхөөс 2014 оны 2 дугаар сарын 17 ны өдөр авлаа. Судалгаанд нийт 50 өрх хамруулснаас Байшинд амьдардаг 29, Монгол гэрт амьдардаг 21 айлыг хамрууллаа.  Судалгааны дүнг нэгтгэж график байдлаар харууллаа


Facebook Twitter YouTube