Шинэ

image description

Нүүрсний хийн түлш

УБ хотын агаарын бохирдол Нүүрсний хийн түлш гэж юу вэ? Нүүрсний хийн түлшний хэрэглээ Нүүрсний хийн түлшээр УБ-ын агаарын бохирдлыг шийдэх Нүүрсний хийн түлшний үйлдвэр

2014/10/09      

image description

Шингэрүүлсэн шатдаг хий ашиглах тухай зөвлөмж

Шингэрүүлсэн шатдаг хий ашиглах тухай зөвлөмж

2014/10/09      

image description

Хийн түлш "Шингэрүүлсэн хийн аж ахуй эрхлэгчдийн холбоо" ТББ

Хийн тулга, плитка ашиглах заавар Хийн баллон ашиглах заавар Хийн баллон, хийн тулгыг ашиглах үед Хориглох зүйлс Хийн түлш алдагдсан үед авах анхны арга хэмжээ

2014/10/08      

image description

Агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын талаарх зарим мэдээлэл

Агаарын бохирдлыг бууруулах Үндэсний хорооны Нарийн бичгийн дарга Р.Мягмар 2013 оны 12 дугаар сарын 25

2014/10/08      

image description

Нам даралтын халаалтын зуухыг шинэчилэн, сайжруулах

Нам даралтын халаалтын зуухыг шинэчилэн, сайжруулах

2014/10/08      

image description

Халаалтын зуух

Халаалтын зуух

2014/10/08      

image description

Цахилгаан халаагуур хэрэглэж цахилгааны үнийн хөнгөлөлтөнд хамрагдах хүсэлтэй хэрэглэгчдэд тавигдах техникийн шаардлага, нөхцөл шалгуур

Цахилгаан халаагуур хэрэглэж цахилгааны үнийн хөнгөлөлтөнд хамрагдах хүсэлтэй хэрэглэгчдэд тавигдах техникийн шаардлага, нөхцөл шалгуур

2014/10/08      

image description

Цахилгаан халаагуур

Техникийн шаардлага, нөхцөл шалгуур

2014/10/08      


Facebook Twitter YouTube