Шинэ

image description

Биоэтанолын тухай ойлголт

Биоэтанолын тухай ойлголт

2014/11/04      

image description

Хийн плитканы иж бүрдэл нийлүүлэх ажил

Нийслэлийн гэр хорооллын айл, өрхүүдэд хийн плитканы иж бүрдэл нийлүүлэх, ажиллагааны танилцуулга

2014/11/03      

image description

Улаанбаатар хотын халаалтын зуух эзэмшигч иргэн, Аж ахуй байгууллагуудад хяналт шалгалт хийж, магадлан итгэмжлэх ажлын явц

Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны үйл ажиллагааны зорилтод ажлын төлөвлөгөөний дагуу нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй усан халаалтын зуухнуудын байгаль орчинд нөлөөлөх байдалд "Агаарын тухай", "Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухай", "Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай" хууль, тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан стандарт, захирамж, журам, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтэнд хяналт шалгалт хийж, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч энэхүү магадлан итгэмжлэлийг олгож байна.

2014/10/29      

image description

Баянгол дүүргийн сайжруулсан түлш борлуулж буй цэгүүд ба үнэ

Баянгол дүүргийн сайжруулсан түлш борлуулж буй цэгүүд ба үнэ

2014/10/22      

image description

Нано технологиор бүтээгдсэн F2-21® ee Fuel® шингэн нанотехнологи бүтээгдэхүүн

Нано технологиор бүтээгдсэн F2-21® ee Fuel® шингэн нанотехнологи бүтээгдэхүүн F2-21® ee Lube® нь бүх төрлийн хөдөлгүүрийн шингэн тосонд зориулагдаж нано технологиор бүтээгдсэн бүтээгдэхүүн

2014/10/17      

image description

Иргэдэд 66% хөнгөлөлттэй үнээр зуух авч байна

Иргэдэд зах зээл дээр 272- 484 мянган төгрөгөөр худалдаалж буй 8 төрлийн зуухыг 66 хувь хөнгөлж, 16-228 мянган төгрөгөөр худалдаж авах боломжийг олгож байгаа юм.

2014/10/17      

image description

Эрчим хүчний хэмнэлттэй усан халаалтын зуухны "Угсралт ба ашиглалтын заавар"

Эрчим хүчний хэмнэлттэй усан халаалтын зуухны "Угсралт ба ашиглалтын заавар"

2014/10/09      

image description

Усан халаалтын зуухны угсралт ба ашиглалт

Канад улсын “Bose technology group”-ын бүтээгдхүүн “CM-BOSE0602” загварын эрчим хүчний хэмнэлттэй усан халаалтын зуухны угсралт ба ашиглалтын заавар

2014/10/09      Facebook Twitter YouTube