Шинэ

image description

Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсийн гэр хорооллын айл өрхөд цахилгааны үнийн урамшуулал олгох журмыг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЗОХИЦУУЛАХ ГАЗРЫН ЗОХИЦУУЛАГЧДЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ Нийслэлийн агаарын чанарыг сайжруулах бүсийн гэр хорооллын айл өрхөд цахилгааны үнийн урамшуулал олгох журмыг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай

2014/12/12      

image description

Халаалтын зуух

Халаалтын зуух

2014/10/08      

image description

Цахилгаан халаагуур хэрэглэж цахилгааны үнийн хөнгөлөлтөнд хамрагдах хүсэлтэй хэрэглэгчдэд тавигдах техникийн шаардлага, нөхцөл шалгуур

Цахилгаан халаагуур хэрэглэж цахилгааны үнийн хөнгөлөлтөнд хамрагдах хүсэлтэй хэрэглэгчдэд тавигдах техникийн шаардлага, нөхцөл шалгуур

2014/10/08      

image description

Цахилгаан халаагуур

Техникийн шаардлага, нөхцөл шалгуур

2014/10/08      Facebook Twitter YouTube