Агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын талаарх зарим мэдээлэл

Нийтлэгдсэн огноо: 2014/10/08

Агаарын бохирдлыг бууруулах ажлын талаарх зарим мэдээлэл

 

Нам даралтын зуухны тухай мэдээлэл

1.100 кВт-аас доош хүчин чадалтай зуухны судалгаа, нүүрсний хэрэглээ

2.100 кВт-аас дээш хүчин чадалтай зуухны судалгаа, нүүрсний хэрэглээ

2.250 кВт-аас дээш хүчин чадалтай зуухны судалгаа

3.Халаалтын зуухны төрөл

 

100 кВт хүртэлх хүчин чадалтай халаалтын зуухны судалгаа ба жилийн нүүрсний хэрэглээ

Дүүрэг 100 кВт хүртэлх хүчин чадалтай зуухны тоо Жилийн нүүрсний хэрэглээ /тн/
Баянзүрх 472 9457
Баянгол 125 2500
Сонгинохайрхан 233 4029
Сүхбаатар 69 1449
Чингэлтэй 170 3116
Хан-Уул 46 1780
Нийт дүн 1115 22331


 

100 кВт-аас дээш хүчин чадалтай халаалтын зуухны судалгаа ба нүүрсний хэрэглээ    

Дүүрэг Байгууламжийн тоо Зуухны тоо Үнс баригчтай зуухны тоо Жилийн нүүрсний хэрэглээ /тн/
Баянзүрх 38 83 56 53652
Баянгол 3 5 2 1897
Сонгинохайрхан 17 36 20 33156
Сүхбаатар 11 17 9 9739
Чингэлтэй 26 26 14 28542
Хан-Уул 19 37 25 24794
Нийт дүн 114 204 116 151780

 

 

Халаалтын зуухны төрөл

Халаалтын зуухны төрөл ХЗ тоо Халаалтын зуухны төрөл ХЗ тоо
1 HP18-27/54 34 13 KWZ 3
2 BZUI-100 18 14 RJ18 3
3 CLSG 15 15 RGB 2
4 Carborobot 19 16 LSH 2
5 Wiadrus-390 9 17 DTH-0.7 2
6 HP-30Ж 8 18 KB3 064-0Y 2
7 MZ-1500 8 19 Dakon 2
8 DZL 16 20 BZZZ 2
9 Dorniin ilch 5 21 BNEB 1
10 EKO-500 5 22 WWGS 1
11 CMNG-0.35 4 23 ZL 1
12 MDZ 3 24 DLIIRSH-170 1
Facebook Twitter YouTube