Шинэ

image description

Нам даралтын зуухны судалгаа

1. 100 кВт-аас дээш хүчин чадалтай зуухны судалгаа, нүүрсний хэрэглээ 2. 250 кВт-аас дээш хүчин чадалтай зуухны судалгаа 3. 100 кВт-аас доош хүчин чадалтай зуухны судалгаа, нүүрсний хэрэглээ 4. Халаалтын зуухны төрөл Б.Энхжаргал 2013 оны 12 дугаар сарын 25

2014/10/08      

image description

Агаарын бохирдлыг буурлуулахад усан халаалтын зуухны судалгаа, шийдвэрлэх арга зам

Нийслэлийн хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийн удирдах газрын дарга Монгол Улсын зөвлөх инженер, Техникийн ухааны магистр З.Занданпүрэв

2014/10/08      

image description

Агаарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний олон улсын туршлага, жишээ

Агаарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээний олон улсын туршлага, жишээ

2014/10/01      

image description

Польш, Герман улсад хийсэн танилцах аялалын тайлан

Польш, Герман улсад хийсэн танилцах аялалын тайлан

2014/10/01      

image description

Агаарын бохирдлыг бууруулах кампанит ажлын хүртээмжийг тандах судалгаа

Агаарын бохирдлыг бууруулах кампанит ажлын хүртээмжийг тандах судалгаа

2014/10/01      

image description

Агаарын бохирдлыг бууруулах талаар явуулж буй олон нийтэд зориулсан сурталчилгааны ажилд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор явуулсан

“Боловсруулсан түлшний талаарх гэр хорооллын оршин суугчдын ойлголт, мэдээллийн сувгийн талаарх судалгааны тайлан ба нарийвчилсан төлөвлөгөө”

2014/10/01      

image description

Түлшний нийлүүлэлтийн сүлжээний үнэлгээний тайлан

Түлшний нийлүүлэлтийн сүлжээний үнэлгээний тайлан

2014/10/01      

image description

“Боловсруулсан түлшний стандартын зарим асуудлууд” сэдэвт хэлэлцүүлгийн тайлан (Ажлын даалгавар # 3.5.6)

“Боловсруулсан түлшний стандартын зарим асуудлууд” сэдэвт хэлэлцүүлгийн тайлан (Ажлын даалгавар # 3.5.6)

2014/10/01      Facebook Twitter YouTube