Нам даралтын зуухны судалгаа

Нийтлэгдсэн огноо: 2014/10/08

Нам даралтын зуухны судалгаа

 

100 кВт-аас дээш хүчин чадалтай халаалтын зуухны судалгаа ба нүүрсний хэрэглээ    

Дүүрэг Байгууламжийн тоо Зуухны тоо Үнс баригчтай зуухны тоо Жилийн нүүрсний хэрэглээ /тн/
Баянзүрх 38 83 56 53652
Баянгол 3 5 2 1897
Сонгинохайрхан 17 36 20 33156
Сүхбаатар 11 17 9 9739
Чингэлтэй 26 26 14 28542
Хан-Уул 19 37 25 24794
Нийт дүн 114 204 116 151780

 

 

Улаанбаатар хотын ХЗ-ны ашглалтын судалгаа

 

Улаанбаатар хотын хэмжээнд жижиг, том нийлээд нийт 1400 орчим халаалтын зуух ажиллаж байгаа ба 100 кВт-аас дээш хүчин чадалтай 204 ширхэг халаалтын зуух ажиллаж байна. Үүнээс 126 ширхэг нь 250 кВт-аас дээш хүчин чадалтай зуух байна.

Нэг газарт том жижгээсээ хамаараад  1-4 ширхэг зуух байрлаж байна.

 

Халаалтын зуухны төрөл

 

Халаалтын зуухны төрөл ХЗ тоо Халаалтын зуухны төрөл ХЗ тоо
1 HP18-27/54 34 13 KWZ 3
2 BZUI-100 18 14 RJ18 3
3 CLSG 15 15 RGB 2
4 Carborobot 19 16 LSH 2
5 Wiadrus-390 9 17 DTH-0.7 2
6 HP-30Ж 8 18 KB3 064-0Y 2
7 MZ-1500 8 19 Dakon 2
8 DZL 16 20 BZZZ 2
9 Dorniin ilch 5 21 BNEB 1
10 EKO-500 5 22 WWGS 1
11 CMNG-0.35 4 23 ZL 1
12 MDZ 3 24 DLIIRSH-170 1

Facebook Twitter YouTube