Агаарын бохирдлыг буурлуулахад усан халаалтын зуухны судалгаа, шийдвэрлэх арга зам

Нийтлэгдсэн огноо: 2014/10/08

Агаарын бохирдлыг буурлуулахад усан халаалтын зуухны судалгаа, шийдвэрлэх арга зам

 

Нийслэлийн хэмжээнд 100кВт-аас дээш дулааны эрчим хүч үйлдвэрлэж буй усан халаалтын зуухны судалгаа 

Дүүргийн нэр Зуухны байгууламжийн тоо Зуухны тоо Жилийн нүүрсний хэрэглээ тн
Баянзүрх 38 83 53652
Баянгол 5 7 1897
Сонгинохайрхан 17 36 33156
Сүхбаатар 11 17 9739
Чингэлтэй 24 26 28542
Хан-Уул 19 37 24794
Нийт 114 204 151780

 

 

Нийслэлийн хэмжээнд ажилладаг усан халаалтын зуухнуудын шинэчлэгдсэн жагсаалт

 

Баянгол дүүрэг

Баянзүрх дүүрэг

Сүхбаатар дүүрэг

Чингэлтэй дүүрэг

Сонгинохайрхан дүүрэг

Хан-Уул дүүрэг

 

 

 

2000 он

3

2

1

 

 

 

2001 он

1

 

1

 

 

 

2002 он

2

 

1

 

3

 

2003 он

 

1

1

 

3

 

2004 он

1

 

 

2

 

 

2005 он

2

1

3

2

2

 

2006 он

2

6

1

5

3

2

 

2007 он

5

1

2

4

2

 

2008 он

5

1

 

3

 

 

2009 он

2

2

1

2

 

3

 

2010 он

1

1

3

 

 

 

2011 он

1

1

1

1

 

1

 

2012 он

7

1

4

 

2

 

2013 он

2

 

 

3

1

 

Дүн

5

38

11

24

17

19

 

 

 2004- 2014 онд н ийт 88 байгууламжийн  усан халаалтын зуухыг шинэчлэсэн байна.


Facebook Twitter YouTube