Шинэ

image description

Улаанбаатар хотын хог хаягдлыг дахин боловсруулах талаар нийслэлээс баримталж буй бодлого, хэрэгжилт

Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй хог боловсруулах үйлдвэрүүд:

2014/10/23      

image description

Хог хаягдал ба түүний менежмент

Хог хаягдал ба түүний менежмент

2014/10/23      

image description

Хог хаягдал (ангилал ба тодорхойлолт)

Хог хаягдал (ангилал ба тодорхойлолт)

2014/10/23      

image description

Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр батлагдлаа

Хог хаягдлын менежментийг сайжруулах үндэсний хөтөлбөр батлагдлаа

2014/10/23      Facebook Twitter YouTube