Шинэ

image description

Хөрсөө эмчлэхгүйгээр агаарын бохирдолтой тэмцэж чадахгүй

Агаарын бохирдлын хэмжээгээ арилгахын тулд хөрсөнд эмчилгэ хийх хэрэгтэй. Хотод олон сайхан цэцэрлэг болон хүлэмжүүдийг олшруулах. Үүний үр дүнд электрон агаар бий болго

2014/10/07      Facebook Twitter YouTube