2014 онд модны тарьц, суулгац борлуулж буй иргэн, аж ахуйн нэгжүүдийн жагсаалт

Нийтлэгдсэн огноо: 2014/10/23

 

 

Байгууллагын нэр

Утасны дугаар

Мод сөөгний нэр 

Өндөр /см/

1

Мөнх ногоон мод ХХК

99137020 95051270 96887027

Далан хальс

55-150

Мөнх ногоон мод ХХК

99137020 95051270 96887027

Голтбор

50-135

Мөнх ногоон мод ХХК

99137020 95051270 96887027

Нохойн хошуу

25-80

Мөнх ногоон мод ХХК

99137020 95051270 96887027

Тэхийн шээг

60-90

Мөнх ногоон мод ХХК

99137020 95051270 96887027

Өрөл

85-200

Мөнх ногоон мод ХХК

99137020 95051270 96887027

Монос

50-250

Мөнх ногоон мод ХХК

99137020 95051270 96887027

Үхрийн нүд

25-60

Мөнх ногоон мод ХХК

99137020 95051270 96887027

Чацаргана

30-200

Мөнх ногоон мод ХХК

99137020 95051270 96887027

хайлаас

40-80

Мөнх ногоон мод ХХК

99137020 95051270 96887027

Улиас

60-120

Мөнх ногоон мод ХХК

99137020 95051270 96887027

Агч

70-130

Мөнх ногоон мод ХХК

99137020 95051270 96887027

Голтбор

30-40

Мөнх ногоон мод ХХК

99137020 95051270 96887027

Бургас

70-130

2

"Ой баясах" ХХК
 

99005757 99125642 99132812

Гүйлс

20-40

"Ой баясах" ХХК
 

99005757 99125642 99132812

Шархуайс

40-80

"Ой баясах" ХХК
 

99005757 99125642 99132812

Үхрийн нүд

30-70

"Ой баясах" ХХК
 

99005757 99125642 99132812

Монос

30-40

"Ой баясах" ХХК
 

99005757 99125642 99132812

Чацаргана

40-60

3

Тэнгэрлэг ой ТББ
 

93211010

  Улиас

 

4

Ган суварга холбоо

96030677

Улиас

 

Ган суварга холбоо

96030677

Хайлаас

 

5

Ойн бүргэд ХХК
 

99064063

Шар хуайс

 

Ойн бүргэд ХХК
 

99064063

Шинэс

 

Ойн бүргэд ХХК
 

99064063

  Гацуур

150-200

Ойн бүргэд ХХК
 

99064063

Голт бор

80-120

Ойн бүргэд ХХК
 

99064063

Тавилгана

80

6

Солар хаус ХХК

99117039

Улиас

200-250

Солар хаус ХХК

99117039

Хайлаас

50-80

Солар хаус ХХК

99117039

Харгана

60-100

Солар хаус ХХК

99117039

Чацаргана

50-100

Солар хаус ХХК

99117039

Шинэс

120-150

7

Ойчид цэцэрлэгчдийн холбоо ТББ

99291419

   

8

Ирвэс Интертрейд ХХК

91910730

Бургас

 

Ирвэс Интертрейд ХХК

91910730

Бүйлс

 

Ирвэс Интертрейд ХХК

91910730

Гацуур

 

Ирвэс Интертрейд ХХК

91910730

Голт бор

 

Ирвэс Интертрейд ХХК

91910730

Интоор

 

Ирвэс Интертрейд ХХК

91910730

Монос

 

9

Түмэн мяндас хоршоо

95662917

Тошлой

 

Түмэн мяндас хоршоо

95662917

Тэхийн шээг

 

Түмэн мяндас хоршоо

95662917

Улиас

 

Түмэн мяндас хоршоо

95662917

Үхрийн нүд

 

Түмэн мяндас хоршоо

95662917

Хайлаас

 

Түмэн мяндас хоршоо

95662917

Чацаргана

 

Түмэн мяндас хоршоо

95662917

Шар хуайс

 

Түмэн мяндас хоршоо

95662917

  Агч

100

Түмэн мяндас хоршоо

95662917

Балгана

 

Түмэн мяндас хоршоо

95662917

Бургас

170

Түмэн мяндас хоршоо

95662917

Голт бор

60-100

Түмэн мяндас хоршоо

95662917

Гүйлс

60-90

Түмэн мяндас хоршоо

95662917

Далан хальс

 

Түмэн мяндас хоршоо

95662917

Интоор

 

Түмэн мяндас хоршоо

95662917

Монос

 

10

Төгөл ХХК

88060727

Алимны мод

150-180

Төгөл ХХК

88060727

Бургас

120-150

Төгөл ХХК

88060727

Бүйлс

80-120

Төгөл ХХК

88060727

Гацуур

100-150

Төгөл ХХК

88060727

Голт бор

80-100

Төгөл ХХК

88060727

Гүйлс

100

Төгөл ХХК

88060727

Монос

100

11

Үндэсний ногоон байгууламжийн нэгдсэн холбоо
 

98836003, 86454933

Нарс

100-150

Үндэсний ногоон байгууламжийн нэгдсэн холбоо
 

98836003, 86454933

Тавилгана

100-150

Үндэсний ногоон байгууламжийн нэгдсэн холбоо
 

98836003, 86454933

Тэхийн шээг

80-120

Үндэсний ногоон байгууламжийн нэгдсэн холбоо
 

98836003, 86454933

Улиас

80-120

Үндэсний ногоон байгууламжийн нэгдсэн холбоо
 

98836003, 86454933

Үрэл

80-120

Үндэсний ногоон байгууламжийн нэгдсэн холбоо
 

98836003, 86454933

Үхрийн нүд

50-60

Үндэсний ногоон байгууламжийн нэгдсэн холбоо
 

98836003, 86454933

Хайлаас

40-80

Үндэсний ногоон байгууламжийн нэгдсэн холбоо
 

98836003, 86454933

Харгана

80-100

Үндэсний ногоон байгууламжийн нэгдсэн холбоо
 

98836003, 86454933

Чацаргана

60-80

Үндэсний ногоон байгууламжийн нэгдсэн холбоо
 

98836003, 86454933

Шар хуайс

40-50

Үндэсний ногоон байгууламжийн нэгдсэн холбоо
 

98836003, 86454933

  Бүйлс

 

Үндэсний ногоон байгууламжийн нэгдсэн холбоо
 

98836003, 86454933

Голт бор

 

Үндэсний ногоон байгууламжийн нэгдсэн холбоо
 

98836003, 86454933

Монос

 

 

Facebook Twitter YouTube